Thông báo

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Hội thảo quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn” năm 2021.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch bệnh, Hội thảo “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn” dự kiến tổ chức ngày 08/5/2021 được tạm hoãn cho đến khi có thông báo sau.

Thông báo số 2

Thông báo số 1