Thông báo

Thông báo về việc tổ chức trực tuyến Hội thảo quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn” năm 2021.

Do tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch bệnh, Hội thảo “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn” năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến qua Zoom Meeting từ ngày 31/5 đến ngày 04/6/2021.

ID hội thảo (meeting ID): 370 626 2125
Mật khẩu (Meeting Passcode): Fee2021 (đã thay đổi, vui lòng liên hệ trực tiếp với thư ký Nguyễn Thị Duyên; số ĐT: 0901.594.333)

Chương trình Hội thảo và thời gian báo cáo các tiểu ban_Fee2021

Kỷ yếu tóm tắt các báo cáo_Fee2021

Hướng dẫn tham gia Hội thảo trực tuyến bằng Zoom Meeting_Fee2021

Background FEE2021

Thông báo số 3

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Hội thảo quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn” năm 2021.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch bệnh, Hội thảo “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn” dự kiến tổ chức ngày 08/5/2021 được tạm hoãn cho đến khi có thông báo sau.

Thông báo số 2

Thông báo số 1