Liên hệ

Mọi thắc mắc, quý vị có thể gửi về email của hội nghị:

  • feeconference@tnut.edu.vn
  • feeconference@jmst.info

Hoặc liên hệ trực tiếp với Ban thư ký Hội nghị qua điện thoại:

  • ThS. Phạm Duy Khánh: 0972.992.282 (ĐH Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên)
  • TS. Đỗ Thành Việt: 0983.396.602 (Viện KH&CN Quân sự)